1. Birdcage Inn (1998)

2. Samaritan girl (2004)

khoaphamphotography:

Life is a journey | cuộc đời là những chuyến đi 

khoaphamphotography:

Life is a journeycuộc đời là những chuyến đi 

greenrice:


"Liệu đến một lúc nào đó, tôi có thể làm được điều mà sau đó có chết cũng mãn nguyện không? Dù không làm được, tôi vẫn muốn tìm kiếm một điều gì đó như thế. Nếu không làm vậy thì tôi sống vì cái gì cơ chứ?" - Khu vườn mùa hạ (Kazumi Yumoto) 

sách đã được Nhã Nam xuất bản =)) *bản gốc mượn ở phòng bản quyền chụp cho vui :”>* (nhân viên PR đội lốt mẫn cán)

greenrice:

"Liệu đến một lúc nào đó, tôi có thể làm được điều mà sau đó có chết cũng mãn nguyện không? Dù không làm được, tôi vẫn muốn tìm kiếm một điều gì đó như thế. Nếu không làm vậy thì tôi sống vì cái gì cơ chứ?" 

- Khu vườn mùa hạ (Kazumi Yumoto) 

sách đã được Nhã Nam xuất bản =)) *bản gốc mượn ở phòng bản quyền chụp cho vui :”>* (nhân viên PR đội lốt mẫn cán)

(via kajio09)